top of page

Konsultation (Kostnadsfri)

Kostnadsfri konsultation via Facetime eller på plats

  • 30 minuter
  • Goodlooks Clinic

Beskrivning av tjänsten

Ett besök hos Goodlooks Clinic inleds alltid med en konsultation tillsammans behandlaren. Då utgår vi från samma grundsyn som inom hälso- och sjukvård vilket inkluderar hög kvalitet och kunskap, integritet och sekretess från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Ett hälsodeklaration måste fyllas och uppgifterna i hälsodeklarationen är sekretessbelagda enligt dataskyddsför-ordningen (GDPR), personuppgiftslagen (PUL), offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och patientdatalagen (SFS 2008:355).


Avbokningspolicy

För att avboka eller omboka, kontakta oss 12 timmar i förväg.


Kontaktuppgifter

  • Sjödalsvägen 13B, 141 47 Huddinge, Sverige

    08-122 025 20

    kundservice@goodlooksclinic.com


bottom of page